Chi tiết

Thẻ Bit 2 triệu

Thẻ Bit 2 triệu

Price : 92.50 .USD

Khi nạp thẻ Bit 2 triệu tại themobi.vn, các bạn cần đăng nhập trước tiên vào website, tiếp theo chọn mệnh giá với số lượng cần mua, sau đó chọn một trong những phương thức thanh toán sau: Onecom ( thẻ ATM, thẻ Visa, thẻ Master), Paypal, Chyển khoản Commonwealth. Cuối cùng check mail nhận thẻ.

Themobi.vn bán thẻ Bit với nhiều mệnh giá đa dạng như thẻ Bit 5 triệu, thẻ Bit 2 triệu, thẻ Bit 1 triệu, thẻ Bit 500k, thẻ Bit 200k, thẻ Bit 100k. Trong đó thẻ Bit 2 triệu là mệnh gía có giá trị cao thứ 2 trên thị trường hiện nay, dùng để nạp vào các game như Cửu Âm Chân Kinh, Chiến Binh CS, Ngạo Kiếm Vô Song,....

Themobi.vn - Nơi gửi trọn niềm tin!

Sản phẩm cùng loại